Bořetice

oficiální stránky obce 

Zveřejnění vydání územního plánu Bořetice

Zveřejnění vydání územního plánu Bořetice

A) Základní členění - OOP 2017
B) Hlavní výkres - OOP 2017
C) VPS a VPO - OOP 2017
D) Koordinační výkres - OOP 2017
E) Širší vztahy - OOP 2017
F) ZPF a PUPF - OOP 2017

A. Územní plán - textová část - příloha A - OOP 2017
B. Odůvodnění ÚP - textová část - příloha B - OOP 2017
C. Odůvodnění ÚP - pořizovatel - příloha C - OOP 2017

Opatření obecné povahy

vyvěšeno dne 03.05.2017