Bořetice

oficiální stránky obce 

Záměry

Záměr prodeje části obecního pozemku pod p. č. 344/3 (vyvěšeno dne 26.7.2017)
Záměr směny pozemku v k.ú. Bořetice pod p.č. 250 v majetku obce Bořetice za pozemek v k.ú. Bořetice pod p.č. 897/5 v majetku SPÚ (vyvěšeno dne 12.1.2018)
Záměr prodeje obecního pozemku v k. ú. Bořetice pod p.č. 633/1 (vyvěšeno dne 10.4.2017)
Záměr prodeje obecního pozemku v k. ú. Bořetice pod novým p.č. 890/80 dle GP_ 97-16/2017 (vyvěšeno dne 10.4.2017)
Záměr prodeje obecního pozemku v k. ú. Bořetice pod p.č. 373/3 (vyvěšeno dne 14.10.2016)
Záměr prodeje obecních pozemků v k. ú. Bořetice pod p.č. 215/80, 215/79, 564/10 , 564/12, 564/14, 567, nové p.č. 548/4 (nový GP 88-5/2016), 609, 215/85, 511/15 (vyvěšeno dne 26.7.2016)
Záměr - prodej pozemku v k.ú. Bořetice 373/1 (vyvěšeno 12.1.2016)
Záměr - prodej pozemku (vyvěšeno 24.3.2013)
Záměr - pronájem zemědělsky využitelných pozemků (vyvěšeno 24.3.2013)