Bořetice

oficiální stránky obce 

Záměr prodeje pozemků

Záměr prodeje pozemků
Geometrický plán

Vyvěšeno dne 26.2.2019

Program obnovy venkova- za podpory kraje Vysočina (2018) – Vodovod a kanalizace 2. etapa

Zveřejněno 1.10.2018

Ostatní

Porovnání všech položek pro výpočet vodného a stočného podle cenových předpisů pro vodné a stočné (vyvěšeno 26.4.2018)

Svazek obcí Hořepnický region

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016 (vyvěšeno dne 31.05.2017)
Závěrečný účet 2016 (vyvěšeno dne 31.05.2017)
Návrh závěrečného účtu 2016 (vyvěšeno dne 26.04.2017)
Schválený rozpočet 2017 (vyvěšeno dne 17.02.2017)
Návrh rozpočtu 2017 (vyvěšeno dne 25.01.2017)

Zveřejnění vydání územního plánu Bořetice

Zveřejnění vydání územního plánu Bořetice

A) Základní členění - OOP 2017
B) Hlavní výkres - OOP 2017
C) VPS a VPO - OOP 2017
D) Koordinační výkres - OOP 2017
E) Širší vztahy - OOP 2017
F) ZPF a PUPF - OOP 2017

A. Územní plán - textová část - příloha A - OOP 2017
B. Odůvodnění ÚP - textová část - příloha B - OOP 2017
C. Odůvodnění ÚP - pořizovatel - příloha C - OOP 2017

Opatření obecné povahy

vyvěšeno dne 03.05.2017

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření 2018/13
Rozpočtové opatření 2018/12
Rozpočtové opatření 2018/11
Rozpočtové opatření 2018/10
Rozpočtové opatření 2018/9
Rozpočtové opatření 2018/8
Rozpočtové opatření 2018/7
Rozpočtové opatření 2018/6
Rozpočtové opatření 2018/5
Rozpočtové opatření 2018/4
Rozpočtové opatření 2018/3
Rozpočtové opatření 2018/2
Rozpočtové opatření 2018/1

Rozpočtové opatření č.14
Rozpočtové opatření č.13
Rozpočtové opatření č.12
Rozpočtové opatření č.11
Rozpočtové opatření č.10
Rozpočtové opatření č.9
Rozpočtové opatření č.8
Rozpočtové opatření č.7
Rozpočtové opatření č.6
Rozpočtové opatření č.5
Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.1

Záměry

Záměr prodeje části obecního pozemku pod p. č. 344/3 (vyvěšeno dne 26.7.2017)
Záměr směny pozemku v k.ú. Bořetice pod p.č. 250 v majetku obce Bořetice za pozemek v k.ú. Bořetice pod p.č. 897/5 v majetku SPÚ (vyvěšeno dne 18.12.2017)
Záměr prodeje obecního pozemku v k. ú. Bořetice pod p.č. 633/1 (vyvěšeno dne 10.4.2017)
Záměr prodeje obecního pozemku v k. ú. Bořetice pod novým p.č. 890/80 dle GP_ 97-16/2017 (vyvěšeno dne 10.4.2017)
Záměr prodeje obecního pozemku v k. ú. Bořetice pod p.č. 373/3 (vyvěšeno dne 14.10.2016)
Záměr prodeje obecních pozemků v k. ú. Bořetice pod p.č. 215/80, 215/79, 564/10 , 564/12, 564/14, 567, nové p.č. 548/4 (nový GP 88-5/2016), 609, 215/85, 511/15 (vyvěšeno dne 26.7.2016)
Záměr - prodej pozemku v k.ú. Bořetice 373/1 (vyvěšeno 12.1.2016)
Záměr - prodej pozemku (vyvěšeno 24.3.2013)
Záměr - pronájem zemědělsky využitelných pozemků (vyvěšeno 24.3.2013)

Rozpočet obce

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bořetice na roky 2016-2020

Rozpočet na rok 2019 (vyvěšen dne 24.1.2019)
Návrh rozpočtu na rok 2019 (vyvěšen dne 5.11.2018)
Rozpočet na rok 2018 (vyvěšen dne 6.3.2018)
Návrh rozpočtu na rok 2018 (vyvěšen dne 10.2.2018)
Rozpočet na rok 2017 (vyvěšen dne 14.2.2017)
Návrh rozpočtu na rok 2017 (vyvěšen dne 25.1.2017)
Rozpočet na rok 2016 (vyvěšen dne 11.3.2016)
Návrh rozpočtu na rok 2016 (vyvěšen dne 20.1.2016)
Rozpočet na rok 2015 (vyvěšen dne 1.2.2015)
Návrh rozpočtu na rok 2015 (vyvěšen dne 4.1.2015)
Rozpočtový výhled na roky 2016-2020(vyvěšen dne 1.12.2014)
Rozpočet na rok 2014 (vyvěšen dne 28.2.2014)
Návrh rozpočtu na rok 2014 (vyvěšen dne 10.2.2014)
Rozpočet na rok 2013 (vyvěšen dne 28.1.2013)
Rozpočet na rok 2012 (vyvěšen dne 18.1.2012)
Rozpočet na rok 2011 (vyvěšen dne 20.1.2011)
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2009

Zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva

Zápis ke stažení 19/2
Pozvánka 19/2
Zápis ke stažení 19/1
Pozvánka 19/1

Zápis ustanovující schůze 2018
Pozvánka ustanovující schůze 2018

Zápis ke stažení 18/7
Pozvánka 18/7
Zápis ke stažení 18/6
Pozvánka 18/6
Zápis ke stažení 18/5
Pozvánka 18/5
Zápis ke stažení 18/4
Pozvánka 18/4
Zápis ke stažení 18/3
Pozvánka 18/3
Zápis ke stažení 18/2
Pozvánka 18/2
Zápis ke stažení 18/1
Pozvánka 18/1

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 (vyvěšen dne 6.6.2018)
ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (vyvěšen dne 6.6.2018)
Výkaz zisku a ztráty (vyvěšen dne 6.6.2018)
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (vyvěšen dne 6.6.2018)
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ (vyvěšen dne 6.6.2018)

Závěrečný účet obce Bořetice za rok 2017 (vyvěšen dne 28.6.2018)
Návrh závěrečného účtu obce Bořetice za rok 2017 (vyvěšen dne 6.6.2018)

Zápis ke stažení 17/7
Pozvánka 17/7
Zápis ke stažení 17/6
Pozvánka 17/6
Zápis ke stažení 17/5
Pozvánka 17/5
Zápis ke stažení 17/4
Pozvánka 17/4
Zápis ke stažení 17/3
Pozvánka 17/3
Zápis ke stažení 17/2
Pozvánka 17/2
Zápis ke stažení 17/1
Pozvánka 17/1

Závěrečný účet obce Bořetice za rok 2016 (vyvěšen dne 21.6.2017)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 (vyvěšen dne 20.5.2017)
Návrh závěrečného účtu obce Bořetice za rok 2016 (vyvěšen dne 20.5.2017)

Zápis ke stažení 16/9
Pozvánka 16/9
Zápis ke stažení 16/8
Pozvánka 16/8
Zápis ke stažení 16/7
Pozvánka 16/7
Zápis ke stažení 16/6
Pozvánka 16/6
Zápis ke stažení 16/5
Pozvánka 16/5
Zápis ke stažení 16/4
Pozvánka 16/4
Zápis ke stažení 16/3
Pozvánka 16/3
Zápis ke stažení 16/2
Pozvánka 16/2
Zápis ke stažení 16/1
Pozvánka 16/1

Závěrečný účet obce Bořetice za rok 2015 (vyvěšen dne 15.5.2016)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 (vyvěšen dne 15.5.2016)
Návrh závěrečného účtu obce Bořetice za rok 2015 (vyvěšen dne 15.5.2016)

Zápis ke stažení 15/8
Pozvánka 15/8
Zápis ke stažení 15/7
Pozvánka 15/7
Zápis ke stažení 15/6
Pozvánka 15/6
Zápis ke stažení 15/5
Pozvánka 15/5
Zápis ke stažení 15/4
Pozvánka 15/4
Zápis ke stažení 15/3
Pozvánka 15/3
Zápis ke stažení 15/2
Pozvánka 15/2
Zápis ke stažení 15/1
Pozvánka 15/1

Závěrečný účet obce Bořetice za rok 2014 (vyvěšen dne12.5.2015)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 (vyvěšen dne 12.5.2015)
Návrh závěrečného účtu obce Bořetice za rok 2014 (vyvěšen dne 12.5.2015)

Zápis ke stažení 14/2
Pozvánka 14/2
Zápis ke stažení 14/1
Ustanovující schůze nového zastupitelstva
Zápis ke stažení 4/2014
Zápis ke stažení 3/2014
Zápis ke stažení 2/2014
Zápis ke stažení 1/2014

Závěrečný účet obce Bořetice za rok 2013 (vyvěšen dne 16.5.2015)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 (vyvěšen dne 29.4.2014)
Návrh závěrečného účtu obce Bořetice za rok 2013 (vyvěšen dne 29.4.2014)

Zápis ke stažení 5/2013
Zápis ke stažení 4/2013
Zápis ke stažení 3/2013
Zápis ke stažení 2/2013
Zápis ke stažení 1/2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bořetice za rok 2012 (vyvěšen dne 23.5.2013)
Závěrečný účet obce Bořetice za rok 2012 (vyvěšen dne 23.5.2013)

Zápis ke stažení 5/2012
Zápis ke stažení 4/2012
Zápis ke stažení 3/2012
Zápis ke stažení 2/2012
Zápis ke stažení 1/2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bořetice za rok 2011 (vyvěšen dne 5.6.2012)
Závěrečný účet obce Bořetice za rok 2011 (vyvěšen dne 4.6.2012)

Zápis ke stažení 7/2011
Zápis ke stažení 6/2011
Zápis ke stažení 5/2011
Zápis ke stažení 4/2011
Zápis ke stažení 3/2011
Zápis ke stažení 2/2011
Zápis ke stažení 1/2011

Závěrečný účet obce Bořetice za rok 2010 (vyvěšen dne 8.4.2011)

Zápis ke stažení 4/2010
Zápis ke stažení 3/2010
Zápis ke stažení 2/2010
Zápis ke stažení 1/2010 - ustavující schůze zastupitelstva obce po volbách 2010

Zápis ke stažení 5/2010
Zápis ke stažení 4/2010
Zápis ke stažení 3/2010
Zápis ke stažení 2/2010
Zápis ke stažení 1/2010

Závěrečný účet obce Bořetice za rok 2009

Zápis ke stažení 6/2009
Zápis ke stažení 5/2009
Zápis ke stažení 4/2009
Zápis ke stažení 3/2009
Zápis ke stažení 2/2009
Zápis ke stažení 1/2009